Fler tips till blivande 3-åringen!
Grävskopa till sandlådan han ska få pappa köper!
cykelhjälm
vattenpistol
fotbollsmål (sett på ÖB billigt!) 
dvd-spelar till bilen och sommarens semester - (men då vill Peter vara med och bestämma sort så de passar bilen och våra behov :P)